מחיקת רישום פלילי

רישום פלילי מהווה את אחת הסיבות המעכבות רבים ומקשות עליהם בהתקבלות למקום עבודה נחשב, בהתקדמות במקום העבודה עצמו, בחתימה על חוזים והסכמי עבודה שונים ובאופן כללי –  מהווה הרישום הפלילי מעין כתם בפרוטוקול של האדם.

רישום פלילי יכול להיות כל תיק או תיעוד של עברה שביצע האדם, או לחלופין תיעוד של תיקים שנסגרו מסיבות שונות. הרישום הפלילי הוא פלט המופק על ידי המשטרה וכולל תיעוד של עונשים שניתנו כגון מאסר בפועל, מאסר על תנאי, קנסות ותשלומים כספיים שונים, עבודות ציבור ועוד. כמו כן, יופיעו ברישום הפלילי תיקים סגורים שנסגרו מחוסר עניין לציבור, תיקים שנסגרו מחוסר אשמה או מהיעדר ראיות.

ואולם, גם תיקים סגורים עלולים להיות לזרא בעת קבלה למקום עבודה חדש או למוסד יוקרתי אחר. המדינה מאפשרת מחיקת רישום פלילי כעבור עשר שנים מביצוע העבירה. באופן זה, ניתן לפנות ולבקש את מחיקת הרישום הפלילי אם חלפו עשר שנים מביצוע העברה. גם בחלוף שבע שנים ניתן לבצע בקשה של מחיקת רישום פלילי, כאשר החוק עורך הבדלות שונות בין מספר האירועים הקיימים ובין אופי העבירות שבוצעו.

על מנת להבטיח את מחיקת הרישום הפלילי, רצוי לפנות אל עורך דין מקצועי בתחום אשר יש לו את הניסיון הדרוש ויכול להגיש את הבקשה כפי שהיא נדרשת להגשה על פי החוק. אם התיק סגור, ישנה אפשר

מצלמה - רישום פלילי

ות להגיש בקשה לשינוי הרישום הפלילי ולשנות את הסיבה בגינה התיק נסגר, מעילה של חוסר עניין לציבור לחוסר אשמה וכיוצא באלה.

על מנת להבטיח את סיכויי ההצלחה בהגשת בקשה למחיקת רישום פלילי רצוי להתייעץ עם עורך דין פלילי המתמצא בתחום ויכול להעניק את הייעוץ המקצועי בהתאם לנסיבות ולמאפיינים הספציפיים של כל תיק. באופן זה, הלקוח יוכל לדעת מה הם הצעדים הנדרשים ממנו ומה הסיכויים להשיג כל אחת מהבקשות שיוגשו.

עורך הדין יוכל להגיש בקשה למחיקת רישום פלילי על פי הדין, תוך התחשבות והיכרות עם מגבלות החוק ועם שיקוליו, כך שיעלה את הסיכויים לאשר את הבקשה ולהתאים אותה לצרכים של המבקש.

שתפו

קריאה נוספת